Hallitus 2021-2022

Suur-Miehikkäln  kyläyhdistys hallitus 2020-2021

Hallituksen Puheenjohtaja Tarja Alastalo

Jäsenet:

 Jani Aittomaa, Markku Korpela, Riitta Lyra, Nina Mannoja, Ulla Peltola, Pekka Ruoppa, Riitta I Takala, Sonja Tylli , Ilpo Häsä