Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Säännöt

 

 1 §

Suur-Miehikkälän kylätoimikunta, josta jäljempänä käytetään nimeä toimikunta, on kyläläisten keskuudestaan valitsema elin, jonka tehtävinä ovat kyläläisten etujen ajaminen ja valvonta omassa kylässä ja kuntatasolla sekä yhteisten kulttuuri- ym. hankkeiden toimeenpano ja kaikinpuolinen edistäminen.

 2 §

Toimikunnan muodostavat puheenjohtaja sekä 10 jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä tositetarkkailijan.

3 §

Yleinen kyläkokous pidetään toimikunnan kutsumana kerran vuodessa; huhti- toukokuussa. Kokouksessa valitaan toimikunnan puheenjohtaja sekä erovuoroisten jäsenten tilalle uudet. Puheenjohtajan toimikausi on aina yksi vuosi ja toimikunnan jäsenten kaksi vuotta. Erovuorossa on vuosittain puolet (5) jäsenistä. Erovuoroisuudet eivät estä kuitenkaan uudelleen valintaa. Jos joku jäsenistä tulee estyneeksi toimimaan tehtävässään, valitsee seuraava kyläkokous hänen tilalleen uuden. Kyläkokouksessa äänioikeutta saavat käyttää kaikki kyläläiset. Ylimääräisen kyläkokouksen kutsuu tarvittaessa kylätoimikunta.

 4 §

Toimikunta kokoontuu tarvittaessa. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Jos kolme toimikunnan jäsentä vaatii kokouksen järjestämistä, on se kutsuttava koolle.

5 §

Kokous on valtuutettu tekemään päätöksiä toimikunnan nimissä, kun vähintään puolet toimikunnan jäsenistä on läsnä.

 6 §

Toimikunnan nimissä annettavat julkilausumat, lausunnot ja esitykset tehdään virallisten kokouspöytäkirjojen mukaisina ja ne allekirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

7 §

Toimikunnan varjojen käytöstä vastaa toimikunta. Tilin käyttöä valvoo tositetarkkailija. Tilit hyväksyy kyläkokous. Toimikunta valitsee keskuudestaan henkilöt, joilla on tilinkäyttöoikeus.

8 §

Käsitellään 

1.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.    Edellisen kauden toimintakertomuksen kuuleminen ja hyväksyminen

4.    Edellisen kauden tositetarkkailijan lausunto ja tilien hyväksyminen

5.    Valintaan toimikunnan puheenjohtaja ja viisi (5) toimikunnan jäsentä erovuoroisten tilalle.

6.    Toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen

7.    Muut ilmoituksessa mainitut asiat

8.    Muut asiat

9.    Kokouksen päättäminen

Kokouksesta ilmoitetaan vähintään 7 päivää ennen kyläkokouspäivää paikallisessa sanomalehdessä.

10 §

Toimikunta laatii kyläkokoukselle toimintakertomuksen edellisvuodentoiminnasta ja esittää sen kyseisessä kokouksessa.

11 §

Sääntömuutoksista päättää kyläkokous.

 

                

 

Julkaisija: YTY-ryhmä; julkaisua on tukenut ELY-keskus
Special thanks to Ozzy

 

©2018 Suur-Miehikkälän kylä - suntuubi.com